20 lat doświadczenia

20 lat
doświadczenia

20 lat
doświadczenia

W trakcie naszej działalności zdobyliśmy wiele referencji i pozytywnych opinii. Współpraca z jednostkami samorządowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, urzędami miast, inwestorami biznesowymi i prywatnymi pozwoliła nam rozwinąć się i oferować dla Państwa jeszcze lepszą jakość usług. Za każdą pozytywną opinie serdecznie Państwu dziękujemy.

 • Firma wykonała projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Sowicach terminowo, zgodnie z warunkami umowy uzyskała pozwolenie na budowę. Tym samym potwierdzamy rzetelność i wiarygodność firmy ARCHiTEKT we współpracy z inwestorem.

  Piotr Skrabaczewski

  Z – ca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

 • Studio projektowe ARCHiTEKT z Rybnika wykonało na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dokumentacje pod nazwą: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu -Zdroju, Projekt zagospodarowania jaru południowego przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju, Projekt rewitalizacji stawów oraz terenu zielonego usytuowanego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Wyrażamy pozytywną opinię o firmie ARCHiTEKT.

  mgr inż. Maria Pilarska

  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój

 • W wyniku prowadzonej współpracy ze studiem projektowym ARCHiTEKT, wysoko oceniamy jakość świadczonych usług w zakresie projektowania, zgodnie z naszymi wymaganiami. Prace projektowe zostały wykonane z należytą starannością. Polecamy studio projektowe ARCHiTEKT jako rzetelnego i sprawdzonego partnera w zakresie projektowania.

  mgr Barbara Magiera

  Burmistrz Radlina

 • Urząd Miasta Żory potwierdza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4 opracowała projekt modernizacji Placu Pamięci Narodowej i zagospodarowania terenu ulicy KS. Klimka w Żorach. Projekt został opracowany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowane rozwiązania programowo – przestrzenne, techniczno-budowlane oraz walory estetyczno- użytkowe uzyskały pozytywną opinię. W trakcie realizacji zadania firma ARCHiTEKT studio projektowe prace wykonała należycie, rzetelnie i zgodnie z SIWZ, a współpraca układała się bez zastrzeżeń. Poziom wykonywanych prac koordynacyjno- projektowych potwierdza profesjonalne świadczenie usług oraz właściwe przygotowanie zawodowe dla zadania inwestycyjnego tego typu. Urząd Miasta Żory udziela rekomendacji jako wiarygodnego partnera biznesowego i rzetelnego wykonawcę.

  mgr Józef Dziendziel

  Główny Specjalista i Pełnomocnik ds. Infrastruktury Urzędu Miasta Żory

 • Urząd Gminy Marklowice zaświadcza, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 4 wykonało projekt budowlano – wykonawczy przedszkola w Marklowicach przy ul. Widokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Studio projektowe prawowało również nadzór autorski nad realizacją projektu. Zlecone opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, starannie i terminowo.

  mgr inż. Tadeusz Chrószcz

  Wójt Gminy Marklowice

 • Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2005 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji projektowej remontu budynku Urzędu Miasta w Bieruniu. Autorzy projektu wykazali się wiedzą fachową, doświadczeniem i pełna dyspozycyjnością na etapie uzgodnień roboczych. Możemy polecić Firmę ARCHiTEKT jako solidnego partnera.

  mgr inż. Jan Podleśny

  Zastępca Burmistrza Bierunia

 • Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2007 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji wielobranżowej rozbudowy i przebudowy przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym. Projekty zostały wykonane terminowo i w sposób profesjonalny. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełna odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewni, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

  inż. Ludwik Jagoda

  Burmistrz Bierunia

 • Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie projektowania, starannością i rzetelnością. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego.

  mgr inż. Tadeusz Skatuła

  Wicestarosta Wodzisławia Śląskiego

 • Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że firma ARCHiTEKT studio projektowe wykonała dokumentację projektową dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce – Leszczynach”. Dokumentacja projektowa została wykonana należycie i w terminie, zgodnie z zawartą umową na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Uznaję, że firma ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego jest godna polecenia innym inwestorom.

  mgr Andrzej Raudner

  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • Niniejszym zaświadczam, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku wykonało dokumentację projektową dla zadania: Budowa dojścia do trybun boiska sportowego w Świerklanach Dolnych przy ul. Zamkowej 6a. Dokumentacja miała na celu dostosowanie obiektu do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powierzone do wykonania zadanie zostało wykonane rzetelnie i terminowo. W oparciu o nabyte doświadczenie stwierdzamy, że jest to firma solidna, oferująca wysoki poziom wykonywanych usług i godna polecenia

  mgr inż. Antoni Mrowiec

  Wójt Gminy Świerklany

 • Wyrażam zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewnym, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

  Ks. Mariusz Pacwa

  Rzymsko - katolicka parafia św. Józefa Robotnika w Nieboczowach

 • Firma ARCHiTEKT studio projektowe mgr inż. arch. Pawła Kuczyńskiego podczas realizacji zadania projektowego wykazała się dobrą organizacją i wysoką jakością wykonywanych prac. Całość robót została wykonana z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej i norm, a współpraca w trakcie realizacji projektu przebiegała sprawnie.

  mgr Marian Janecki

  Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju.

 • Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7 oświadcza, że Pan mgr inż. arch. Paweł Kuczyński, działający pod firmą ARCHiTEKT studio projektowe, wykonał na nasze zlecenie dokumentacje projektową p.n. „Wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i z dochowaniem należytej staranności. Kierując się powyższym, uważamy, ze firma ARCHiTEKT studio projektowe jest Wykonawcą rzetelnym, wykonującym umowę z należytą starannością i godnym polecenia przy realizacji podobnych zadań.

  mgr inż. Tadeusz Pilarski

  Prezes Zarządu JZWiK S.A.

 • Firma ARCHiTEKT studio projektowe posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz niezbędny sprzęt. Roboty geodezyjne wykonane przez firmę ARCHiTEKT cechuje wysoka jakość, terminowość i fachowość. Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z powyższą firmą.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

  MARCEL

 • Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. oświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe z Rybnika wykonała dokumentację projektową dotyczącą remontu boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zleconych zadań przebiegała bez najmniejszych uchybień w stosunku do uzgodnionych terminów. Oferowane przez firmę usługi są wykonywane rzetelnie i spełniają nasze oczekiwania. Polecamy firmę ARCHiTEKT z Rybnika jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera wzorowo i terminowo realizującego kontrakty w ramach zamówień publicznych.

  mgr Beata Rączka

  Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

 • Dokumentacje zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Firma ARCHiTEKT studio projektowe jest godna polecenia innym inwestorom.

  mgr inż. Andrzej Baran

  z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu – Zdroju

 • Firma jest dyspozycyjna, zlecone projekty wykonuje rzetelnie i terminowo, posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych. Firma godna polecenia innym zleceniodawcom.

  mgr inż. Andrzej Baran

  z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu – Zdroju

 • Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i polecamy firmę ARCHiTEKT studio projektowe jako wykonawcę z dużym doświadczeniem technicznym i kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

  dr n. med. Jerzy Kośmider

  Kierownik NZOZ Cardio-Dent

Firma wykonała projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Sowicach terminowo, zgodnie z warunkami umowy uzyskała pozwolenie na budowę. Tym samym potwierdzamy rzetelność i wiarygodność firmy ARCHiTEKT we współpracy z inwestorem.

Piotr Skrabaczewski

Z – ca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Studio projektowe ARCHiTEKT z Rybnika wykonało na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dokumentacje pod nazwą: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu -Zdroju, Projekt zagospodarowania jaru południowego przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju, Projekt rewitalizacji stawów oraz terenu zielonego usytuowanego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Wyrażamy pozytywną opinię o firmie ARCHiTEKT.

mgr inż. Maria Pilarska

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój

W wyniku prowadzonej współpracy ze studiem projektowym ARCHiTEKT, wysoko oceniamy jakość świadczonych usług w zakresie projektowania, zgodnie z naszymi wymaganiami. Prace projektowe zostały wykonane z należytą starannością. Polecamy studio projektowe ARCHiTEKT jako rzetelnego i sprawdzonego partnera w zakresie projektowania.

mgr Barbara Magiera

Burmistrz Radlina

Urząd Miasta Żory potwierdza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4 opracowała projekt modernizacji Placu Pamięci Narodowej i zagospodarowania terenu ulicy KS. Klimka w Żorach. Projekt został opracowany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowane rozwiązania programowo – przestrzenne, techniczno-budowlane oraz walory estetyczno- użytkowe uzyskały pozytywną opinię. W trakcie realizacji zadania firma ARCHiTEKT studio projektowe prace wykonała należycie, rzetelnie i zgodnie z SIWZ, a współpraca układała się bez zastrzeżeń. Poziom wykonywanych prac koordynacyjno- projektowych potwierdza profesjonalne świadczenie usług oraz właściwe przygotowanie zawodowe dla zadania inwestycyjnego tego typu. Urząd Miasta Żory udziela rekomendacji jako wiarygodnego partnera biznesowego i rzetelnego wykonawcę.

mgr Józef Dziendziel

Główny Specjalista i Pełnomocnik ds. Infrastruktury Urzędu Miasta Żory

Urząd Gminy Marklowice zaświadcza, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 4 wykonało projekt budowlano – wykonawczy przedszkola w Marklowicach przy ul. Widokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Studio projektowe prawowało również nadzór autorski nad realizacją projektu. Zlecone opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, starannie i terminowo.

mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Wójt Gminy Marklowice

Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2005 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji projektowej remontu budynku Urzędu Miasta w Bieruniu. Autorzy projektu wykazali się wiedzą fachową, doświadczeniem i pełna dyspozycyjnością na etapie uzgodnień roboczych. Możemy polecić Firmę ARCHiTEKT jako solidnego partnera.

mgr inż. Jan Podleśny

Zastępca Burmistrza Bierunia

Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2007 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji wielobranżowej rozbudowy i przebudowy przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym. Projekty zostały wykonane terminowo i w sposób profesjonalny. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełna odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewni, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

inż. Ludwik Jagoda

Burmistrz Bierunia

Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie projektowania, starannością i rzetelnością. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego.

mgr inż. Tadeusz Skatuła

Wicestarosta Wodzisławia Śląskiego

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że firma ARCHiTEKT studio projektowe wykonała dokumentację projektową dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce – Leszczynach”. Dokumentacja projektowa została wykonana należycie i w terminie, zgodnie z zawartą umową na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Uznaję, że firma ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego jest godna polecenia innym inwestorom.

mgr Andrzej Raudner

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Niniejszym zaświadczam, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku wykonało dokumentację projektową dla zadania: Budowa dojścia do trybun boiska sportowego w Świerklanach Dolnych przy ul. Zamkowej 6a. Dokumentacja miała na celu dostosowanie obiektu do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powierzone do wykonania zadanie zostało wykonane rzetelnie i terminowo. W oparciu o nabyte doświadczenie stwierdzamy, że jest to firma solidna, oferująca wysoki poziom wykonywanych usług i godna polecenia

mgr inż. Antoni Mrowiec

Wójt Gminy Świerklany

Wyrażam zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewnym, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

Ks. Mariusz Pacwa

Rzymsko - katolicka parafia św. Józefa Robotnika w Nieboczowach

Firma ARCHiTEKT studio projektowe mgr inż. arch. Pawła Kuczyńskiego podczas realizacji zadania projektowego wykazała się dobrą organizacją i wysoką jakością wykonywanych prac. Całość robót została wykonana z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej i norm, a współpraca w trakcie realizacji projektu przebiegała sprawnie.

mgr Marian Janecki

Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7 oświadcza, że Pan mgr inż. arch. Paweł Kuczyński, działający pod firmą ARCHiTEKT studio projektowe, wykonał na nasze zlecenie dokumentacje projektową p.n. „Wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i z dochowaniem należytej staranności. Kierując się powyższym, uważamy, ze firma ARCHiTEKT studio projektowe jest Wykonawcą rzetelnym, wykonującym umowę z należytą starannością i godnym polecenia przy realizacji podobnych zadań.

mgr inż. Tadeusz Pilarski

Prezes Zarządu JZWiK S.A.

Firma ARCHiTEKT studio projektowe posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz niezbędny sprzęt. Roboty geodezyjne wykonane przez firmę ARCHiTEKT cechuje wysoka jakość, terminowość i fachowość. Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z powyższą firmą.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

MARCEL

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. oświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe z Rybnika wykonała dokumentację projektową dotyczącą remontu boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zleconych zadań przebiegała bez najmniejszych uchybień w stosunku do uzgodnionych terminów. Oferowane przez firmę usługi są wykonywane rzetelnie i spełniają nasze oczekiwania. Polecamy firmę ARCHiTEKT z Rybnika jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera wzorowo i terminowo realizującego kontrakty w ramach zamówień publicznych.

mgr Beata Rączka

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Dokumentacje zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Firma ARCHiTEKT studio projektowe jest godna polecenia innym inwestorom.

mgr inż. Andrzej Baran

z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu – Zdroju

Firma jest dyspozycyjna, zlecone projekty wykonuje rzetelnie i terminowo, posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych. Firma godna polecenia innym zleceniodawcom.

mgr inż. Andrzej Baran

z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu – Zdroju

Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i polecamy firmę ARCHiTEKT studio projektowe jako wykonawcę z dużym doświadczeniem technicznym i kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

dr n. med. Jerzy Kośmider

Kierownik NZOZ Cardio-Dent

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

Firma wykonała projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Sowicach terminowo, zgodnie z warunkami umowy uzyskała pozwolenie na budowę. Tym samym potwierdzamy rzetelność i wiarygodność firmy ARCHiTEKT we współpracy z inwestorem.

Piotr Skrabaczewski

Z – ca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Studio projektowe ARCHiTEKT z Rybnika wykonało na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dokumentacje pod nazwą: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu -Zdroju, Projekt zagospodarowania jaru południowego przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju, Projekt rewitalizacji stawów oraz terenu zielonego usytuowanego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Wyrażamy pozytywną opinię o firmie ARCHiTEKT.

mgr inż. Maria Pilarska

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

W wyniku prowadzonej współpracy ze studiem projektowym ARCHiTEKT, wysoko oceniamy jakość świadczonych usług w zakresie projektowania, zgodnie z naszymi wymaganiami. Prace projektowe zostały wykonane z należytą starannością. Polecamy studio projektowe ARCHiTEKT jako rzetelnego i sprawdzonego partnera w zakresie projektowania.

mgr Barbara Magiera

Burmistrz Radlina

Urząd Miasta Żory potwierdza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4 opracowała projekt modernizacji Placu Pamięci Narodowej i zagospodarowania terenu ulicy KS. Klimka w Żorach. Projekt został opracowany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowane rozwiązania programowo – przestrzenne, techniczno-budowlane oraz walory estetyczno- użytkowe uzyskały pozytywną opinię. W trakcie realizacji zadania firma ARCHiTEKT studio projektowe prace wykonała należycie, rzetelnie i zgodnie z SIWZ, a współpraca układała się bez zastrzeżeń. Poziom wykonywanych prac koordynacyjno- projektowych potwierdza profesjonalne świadczenie usług oraz właściwe przygotowanie zawodowe dla zadania inwestycyjnego tego typu. Urząd Miasta Żory udziela rekomendacji jako wiarygodnego partnera biznesowego i rzetelnego wykonawcę.

mgr Józef Dziendziel

Główny Specjalista i Pełnomocnik ds. Infrastruktury Urzędu Miasta Żory

Urząd Gminy Marklowice zaświadcza, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 4 wykonało projekt budowlano – wykonawczy przedszkola w Marklowicach przy ul. Widokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Studio projektowe prawowało również nadzór autorski nad realizacją projektu. Zlecone opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, starannie i terminowo.

mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Wójt Gminy Marklowice

Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2005 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji projektowej remontu budynku Urzędu Miasta w Bieruniu. Autorzy projektu wykazali się wiedzą fachową, doświadczeniem i pełna dyspozycyjnością na etapie uzgodnień roboczych. Możemy polecić Firmę ARCHiTEKT jako solidnego partnera.

mgr inż. Jan Podleśny

Zastępca Burmistrza Bierunia

Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2007 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji wielobranżowej rozbudowy i przebudowy przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym. Projekty zostały wykonane terminowo i w sposób profesjonalny. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełna odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewni, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

inż. Ludwik Jagoda

Burmistrz Bierunia

Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie projektowania, starannością i rzetelnością. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego.

mgr inż. Tadeusz Skatuła

Wicestarosta Wodzisławia Śląskiego

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że firma ARCHiTEKT studio projektowe wykonała dokumentację projektową dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce – Leszczynach”. Dokumentacja projektowa została wykonana należycie i w terminie, zgodnie z zawartą umową na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Uznaję, że firma ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego jest godna polecenia innym inwestorom.

mgr Andrzej Raudner

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Niniejszym zaświadczam, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku wykonało dokumentację projektową dla zadania: Budowa dojścia do trybun boiska sportowego w Świerklanach Dolnych przy ul. Zamkowej 6a. Dokumentacja miała na celu dostosowanie obiektu do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powierzone do wykonania zadanie zostało wykonane rzetelnie i terminowo. W oparciu o nabyte doświadczenie stwierdzamy, że jest to firma solidna, oferująca wysoki poziom wykonywanych usług i godna polecenia

mgr inż. Antoni Mrowiec

Wójt Gminy Świerklany

Wyrażam zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewnym, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

Ks. Mariusz Pacwa

Rzymsko - katolicka parafia św. Józefa Robotnika w Nieboczowach

Firma ARCHiTEKT studio projektowe mgr inż. arch. Pawła Kuczyńskiego podczas realizacji zadania projektowego wykazała się dobrą organizacją i wysoką jakością wykonywanych prac. Całość robót została wykonana z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej i norm, a współpraca w trakcie realizacji projektu przebiegała sprawnie.

mgr Marian Janecki

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7 oświadcza, że Pan mgr inż. arch. Paweł Kuczyński, działający pod firmą ARCHiTEKT studio projektowe, wykonał na nasze zlecenie dokumentacje projektową p.n. „Wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i z dochowaniem należytej staranności. Kierując się powyższym, uważamy, ze firma ARCHiTEKT studio projektowe jest Wykonawcą rzetelnym, wykonującym umowę z należytą starannością i godnym polecenia przy realizacji podobnych zadań.

mgr inż. Tadeusz Pilarski

Prezes Zarządu JZWiK S.A.

Firma ARCHiTEKT studio projektowe posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz niezbędny sprzęt. Roboty geodezyjne wykonane przez firmę ARCHiTEKT cechuje wysoka jakość, terminowość i fachowość. Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z powyższą firmą.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

MARCEL

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. oświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe z Rybnika wykonała dokumentację projektową dotyczącą remontu boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zleconych zadań przebiegała bez najmniejszych uchybień w stosunku do uzgodnionych terminów. Oferowane przez firmę usługi są wykonywane rzetelnie i spełniają nasze oczekiwania. Polecamy firmę ARCHiTEKT z Rybnika jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera wzorowo i terminowo realizującego kontrakty w ramach zamówień publicznych.

mgr Beata Rączka

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Dokumentacje zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Firma ARCHiTEKT studio projektowe jest godna polecenia innym inwestorom.

mgr inż. Andrzej Baran

z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu-Zdroju

Firma jest dyspozycyjna, zlecone projekty wykonuje rzetelnie i terminowo, posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych. Firma godna polecenia innym zleceniodawcom.

mgr inż. Andrzej Baran

z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS

Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i polecamy firmę ARCHiTEKT studio projektowe jako wykonawcę z dużym doświadczeniem technicznym i kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

dr n. med. Jerzy Kośmider

Kierownik NZOZ Cardio-Dent