Ścieżka dydaktyczna JZWiK

Ścieżka dydaktyczna JZWiK

Ścieżka dydaktyczna JZWiK

Ścieżka dydaktyczna JZWiK

Meandrująca ścieżka edukacyjna dla najmłodszych

Meandrująca ścieżka edukacyjna dla najmłodszych

Zaprojektowana ścieżka edukacyjna przebiega przez teren zielony bezpośrednio przy infrastrukturze oczyszczalni ścieków JZWiK. Kształtem nawiązuje do naturalnego przebiegu rzeki. Na zakrętach przewidziano poszerzenia na stanowiska edukacyjne, które swoim kształtem nawiązują do meandrów rzecznych. Teren podzielono na dwie strefy oddzielone od siebie istniejącym ciekiem wodnym. Pierwsza strefa poświęcona jest żywiołowi wody, natomiast druga strefa - żywiołom ziemi i powietrza.

Wejścia na teren opracowania przewidziano od strony wschodniej bezpośrednio z terenu oczyszczalni. Cały teren jest ogrodzony.

W pierwszej strefie zaprojektowano oczko wodne o powierzchni ok. 170m2 oraz stanowiska edukacyjne zawierające informacje dotyczące wody, w tym wiatę w kształcie ryby, wyposażoną w stanowisko z mikroskopem. Poziom wody w oczku wodnym został podniesiony, w stosunku do poziomu wody w istniejącym cieku, dzięki zastosowaniu koła czerpalnego. Nadmiar wody ze oczka wodnego  odprowadzany jest za pomocą otwartego strumienia wpadającego z powrotem do istniejącego cieku. Wylot z oczyszczalni do rzeki Ruptawki oraz ilość ścieków oczyszczonych  pozostała bez zmian. Na wylot uzyskano odrębne pozwolenie wodno-prawne na etapie budowy.

W drugiej strefie przewidziano stanowiska edukacyjne zawierające informacje na temat ziemi i powietrza, drewnianą wiatę z miejscem na ognisko oraz budynek zaplecza sanitarnego zlokalizowany na końcu ścieżki. Ścieżkę urozmaicają odciski tropów zwierzęcych oraz kolorowe ule.

Obydwie strefy połączono za pomocą pomostu drewnianego, wspartego na drewnianych palach, rozpiętego nad oczkiem wodnym oraz istniejącym ciekiem.

Zaprojektowana ścieżka edukacyjna przebiega przez teren zielony bezpośrednio przy infrastrukturze oczyszczalni ścieków JZWiK. Kształtem nawiązuje do naturalnego przebiegu rzeki. Na zakrętach przewidziano poszerzenia na stanowiska edukacyjne, które swoim kształtem nawiązują do meandrów rzecznych. Teren podzielono na dwie strefy oddzielone od siebie istniejącym ciekiem wodnym. Pierwsza strefa poświęcona jest żywiołowi wody, natomiast druga strefa - żywiołom ziemi i powietrza.

Wejścia na teren opracowania przewidziano od strony wschodniej bezpośrednio z terenu oczyszczalni. Cały teren jest ogrodzony.

W pierwszej strefie zaprojektowano oczko wodne o powierzchni ok. 170m2 oraz stanowiska edukacyjne zawierające informacje dotyczące wody, w tym wiatę w kształcie ryby, wyposażoną w stanowisko z mikroskopem. Poziom wody w oczku wodnym został podniesiony, w stosunku do poziomu wody w istniejącym cieku, dzięki zastosowaniu koła czerpalnego. Nadmiar wody ze oczka wodnego  odprowadzany jest za pomocą otwartego strumienia wpadającego z powrotem do istniejącego cieku. Wylot z oczyszczalni do rzeki Ruptawki oraz ilość ścieków oczyszczonych  pozostała bez zmian. Na wylot uzyskano odrębne pozwolenie wodno-prawne na etapie budowy.

W drugiej strefie przewidziano stanowiska edukacyjne zawierające informacje na temat ziemi i powietrza, drewnianą wiatę z miejscem na ognisko oraz budynek zaplecza sanitarnego zlokalizowany na końcu ścieżki. Ścieżkę urozmaicają odciski tropów zwierzęcych oraz kolorowe ule.

Obydwie strefy połączono za pomocą pomostu drewnianego, wspartego na drewnianych palach, rozpiętego nad oczkiem wodnym oraz istniejącym ciekiem.

Zaprojektowana ścieżka edukacyjna przebiega przez teren zielony bezpośrednio przy infrastrukturze oczyszczalni ścieków JZWiK. Kształtem nawiązuje do naturalnego przebiegu rzeki. Na zakrętach przewidziano poszerzenia na stanowiska edukacyjne, które swoim kształtem nawiązują do meandrów rzecznych. Teren podzielono na dwie strefy oddzielone od siebie istniejącym ciekiem wodnym. Pierwsza strefa poświęcona jest żywiołowi wody, natomiast druga strefa - żywiołom ziemi i powietrza.

Wejścia na teren opracowania przewidziano od strony wschodniej bezpośrednio z terenu oczyszczalni. Cały teren jest ogrodzony.

W pierwszej strefie zaprojektowano oczko wodne o powierzchni ok. 170m2 oraz stanowiska edukacyjne zawierające informacje dotyczące wody, w tym wiatę w kształcie ryby, wyposażoną w stanowisko z mikroskopem. Poziom wody w oczku wodnym został podniesiony, w stosunku do poziomu wody w istniejącym cieku, dzięki zastosowaniu koła czerpalnego. Nadmiar wody ze oczka wodnego  odprowadzany jest za pomocą otwartego strumienia wpadającego z powrotem do istniejącego cieku. Wylot z oczyszczalni do rzeki Ruptawki oraz ilość ścieków oczyszczonych  pozostała bez zmian. Na wylot uzyskano odrębne pozwolenie wodno-prawne na etapie budowy.

W drugiej strefie przewidziano stanowiska edukacyjne zawierające informacje na temat ziemi i powietrza, drewnianą wiatę z miejscem na ognisko oraz budynek zaplecza sanitarnego zlokalizowany na końcu ścieżki. Ścieżkę urozmaicają odciski tropów zwierzęcych oraz kolorowe ule.

Obydwie strefy połączono za pomocą pomostu drewnianego, wspartego na drewnianych palach, rozpiętego nad oczkiem wodnym oraz istniejącym ciekiem.

Zaprojektowana ścieżka edukacyjna przebiega przez teren zielony bezpośrednio przy infrastrukturze oczyszczalni ścieków JZWiK. Kształtem nawiązuje do naturalnego przebiegu rzeki. Na zakrętach przewidziano poszerzenia na stanowiska edukacyjne, które swoim kształtem nawiązują do meandrów rzecznych. Teren podzielono na dwie strefy oddzielone od siebie istniejącym ciekiem wodnym. Pierwsza strefa poświęcona jest żywiołowi wody, natomiast druga strefa - żywiołom ziemi i powietrza.

Wejścia na teren opracowania przewidziano od strony wschodniej bezpośrednio z terenu oczyszczalni. Cały teren jest ogrodzony.

W pierwszej strefie zaprojektowano oczko wodne o powierzchni ok. 170m2 oraz stanowiska edukacyjne zawierające informacje dotyczące wody, w tym wiatę w kształcie ryby, wyposażoną w stanowisko z mikroskopem. Poziom wody w oczku wodnym został podniesiony, w stosunku do poziomu wody w istniejącym cieku, dzięki zastosowaniu koła czerpalnego. Nadmiar wody ze oczka wodnego  odprowadzany jest za pomocą otwartego strumienia wpadającego z powrotem do istniejącego cieku. Wylot z oczyszczalni do rzeki Ruptawki oraz ilość ścieków oczyszczonych  pozostała bez zmian. Na wylot uzyskano odrębne pozwolenie wodno-prawne na etapie budowy.

W drugiej strefie przewidziano stanowiska edukacyjne zawierające informacje na temat ziemi i powietrza, drewnianą wiatę z miejscem na ognisko oraz budynek zaplecza sanitarnego zlokalizowany na końcu ścieżki. Ścieżkę urozmaicają odciski tropów zwierzęcych oraz kolorowe ule.

Obydwie strefy połączono za pomocą pomostu drewnianego, wspartego na drewnianych palach, rozpiętego nad oczkiem wodnym oraz istniejącym ciekiem.

Projekt ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju

Typ:
Zagospodarowanie
Lokalizacja:
Jastrzębie-Zdrój
Inwestor:
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Rok projektu:
2013
Rok realizacji:
2016
Powierzchnia użytkowa:
5 140 m²
Status:
Zrealizowany

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

Więcej podobnych

Więcej podobnych

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe