Modulok

Modulok

Modulok

Modulok

Budynek mieszkaniowy powstały poprzez połączenie technologii modułowej z zabytkową tkanką śląskiej kamienicy

Budynek mieszkaniowy powstały poprzez połączenie technologii modułowej z zabytkową tkanką śląskiej kamienicy

Technologia

W projekcie przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego przewidzieliśmy zachowanie 3 ścian zewnętrznych budynku istniejącego: frontowej i bocznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowaliśmy nowy układ funkcjonalny wewnątrz budynku w technologii modułowej. Przyjęliśmy układ modułów równoległy do ścian bocznych – moduły montowane od tyłu.


Założyliśmy odtworzenie 3 kondygnacji nadziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. Poziom parteru obniżyliśmy o ok. 30 cm w stosunku do istniejącego poziomu w celu dostosowania do potrzeb os. niepełnosprawnych.

Forma

W miejscu rozebranej elewacji tylnej zaprojektowaliśmy współczesną formę architektoniczną „włożoną“ w istniejącą strukturę zabytkową. Ze względu na skośne ułożenie modułów otrzymaliśmy na elewacji układ schodkowy w rzucie poziomym. Dodatkowo, w celu utworzenia indywidualnych tarasów/loggi,  wprowadziliśmy naprzemiennie moduły na poszczególnych kondygnacjach. W ten sposób powstała rozrzeźbiona elewacja o nowoczesnym charakterze.

Celowo zastosowaliśmy zabieg odróżnienia tkanki nowoprojektowanej od historycznej w nawiązaniu do wielu cennych przykładów światowej architektury.  Takie rozwiązanie pozwoliło nam wyeksponować historyczną fasadę o wysokich walorach estetycznych. Natomiast nowoczesna forma budynku nie będzie widoczna od strony frontowej, dzięki czemu nie zostanie zakłócony odbiór historycznego budynku widzianego przez przechodniów.

Technologia

W projekcie przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego przewidzieliśmy zachowanie 3 ścian zewnętrznych budynku istniejącego: frontowej i bocznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowaliśmy nowy układ funkcjonalny wewnątrz budynku w technologii modułowej. Przyjęliśmy układ modułów równoległy do ścian bocznych – moduły montowane od tyłu.


Założyliśmy odtworzenie 3 kondygnacji nadziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. Poziom parteru obniżyliśmy o ok. 30 cm w stosunku do istniejącego poziomu w celu dostosowania do potrzeb os. niepełnosprawnych.

Forma

W miejscu rozebranej elewacji tylnej zaprojektowaliśmy współczesną formę architektoniczną „włożoną“ w istniejącą strukturę zabytkową. Ze względu na skośne ułożenie modułów otrzymaliśmy na elewacji układ schodkowy w rzucie poziomym. Dodatkowo, w celu utworzenia indywidualnych tarasów/loggi,  wprowadziliśmy naprzemiennie moduły na poszczególnych kondygnacjach. W ten sposób powstała rozrzeźbiona elewacja o nowoczesnym charakterze.

Celowo zastosowaliśmy zabieg odróżnienia tkanki nowoprojektowanej od historycznej w nawiązaniu do wielu cennych przykładów światowej architektury.  Takie rozwiązanie pozwoliło nam wyeksponować historyczną fasadę o wysokich walorach estetycznych. Natomiast nowoczesna forma budynku nie będzie widoczna od strony frontowej, dzięki czemu nie zostanie zakłócony odbiór historycznego budynku widzianego przez przechodniów.

Technologia

W projekcie przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego przewidzieliśmy zachowanie 3 ścian zewnętrznych budynku istniejącego: frontowej i bocznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowaliśmy nowy układ funkcjonalny wewnątrz budynku w technologii modułowej. Przyjęliśmy układ modułów równoległy do ścian bocznych – moduły montowane od tyłu.


Założyliśmy odtworzenie 3 kondygnacji nadziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. Poziom parteru obniżyliśmy o ok. 30 cm w stosunku do istniejącego poziomu w celu dostosowania do potrzeb os. niepełnosprawnych.

Forma

W miejscu rozebranej elewacji tylnej zaprojektowaliśmy współczesną formę architektoniczną „włożoną“ w istniejącą strukturę zabytkową. Ze względu na skośne ułożenie modułów otrzymaliśmy na elewacji układ schodkowy w rzucie poziomym. Dodatkowo, w celu utworzenia indywidualnych tarasów/loggi,  wprowadziliśmy naprzemiennie moduły na poszczególnych kondygnacjach. W ten sposób powstała rozrzeźbiona elewacja o nowoczesnym charakterze.

Celowo zastosowaliśmy zabieg odróżnienia tkanki nowoprojektowanej od historycznej w nawiązaniu do wielu cennych przykładów światowej architektury.  Takie rozwiązanie pozwoliło nam wyeksponować historyczną fasadę o wysokich walorach estetycznych. Natomiast nowoczesna forma budynku nie będzie widoczna od strony frontowej, dzięki czemu nie zostanie zakłócony odbiór historycznego budynku widzianego przez przechodniów.

Technologia

W projekcie przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego przewidzieliśmy zachowanie 3 ścian zewnętrznych budynku istniejącego: frontowej i bocznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowaliśmy nowy układ funkcjonalny wewnątrz budynku w technologii modułowej. Przyjęliśmy układ modułów równoległy do ścian bocznych – moduły montowane od tyłu.


Założyliśmy odtworzenie 3 kondygnacji nadziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. Poziom parteru obniżyliśmy o ok. 30 cm w stosunku do istniejącego poziomu w celu dostosowania do potrzeb os. niepełnosprawnych.

Forma

W miejscu rozebranej elewacji tylnej zaprojektowaliśmy współczesną formę architektoniczną „włożoną“ w istniejącą strukturę zabytkową. Ze względu na skośne ułożenie modułów otrzymaliśmy na elewacji układ schodkowy w rzucie poziomym. Dodatkowo, w celu utworzenia indywidualnych tarasów/loggi,  wprowadziliśmy naprzemiennie moduły na poszczególnych kondygnacjach. W ten sposób powstała rozrzeźbiona elewacja o nowoczesnym charakterze.

Celowo zastosowaliśmy zabieg odróżnienia tkanki nowoprojektowanej od historycznej w nawiązaniu do wielu cennych przykładów światowej architektury.  Takie rozwiązanie pozwoliło nam wyeksponować historyczną fasadę o wysokich walorach estetycznych. Natomiast nowoczesna forma budynku nie będzie widoczna od strony frontowej, dzięki czemu nie zostanie zakłócony odbiór historycznego budynku widzianego przez przechodniów.

Projekt przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i odbudową muru oporowego

Projekt przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i odbudową muru oporowego

Projekt przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i odbudową muru oporowego

Projekt przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i odbudową muru oporowego

Typ:
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja:
Rybnik
Inwestor:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Rok projektu:
2019
Rok realizacji:
2021
Powierzchnia użytkowa:
820 m²
Status:
Zrealizowany

Generalny wykonawca:

firma BEN-BUD

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

Więcej podobnych

Więcej podobnych

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe