Park Kneipp'a

Park Kneipp'a

Park Kneipp'a

Park Kneipp'a

Nowoprojektowany park w centrum miasta, nawiązujący do uzdrowiskowego charakteru miejsca

Nowoprojektowany park w centrum miasta, nawiązujący do uzdrowiskowego charakteru miejsca

Na terenie opracowania przewiduje się stworzenie uporządkowanej i zagospodarowanej przestrzeni parkowo-leśnej umożliwiającej mieszkańcom wypoczynek na łonie natury oraz przestrzeni ogrodu miejskiego, z roślinnością ozdobną oraz ścieżkami z elementami sesnorycznymi wykorzystującymi naturalne elementy. Projekt zakłada połączenie ze sobą, poprzez projektowany teren, parku Dąbrówka oraz skweru przy budynku dawnego Sanatorium Spółki Brackiej. W tym celu zakłada się utworzenie ciągu komunikacyjnego, który zostanie wzbogacony ścieżkami o zróżnicowanej formie, elementami małej architektury oraz różnorodnymi nasadzeniami, które gatunkowo wpisują się w charakter parku oraz są powiązane z czasookresem jego powstania.

Idea:

Myślą przewodnią projektu było uwypuklenie walorów przedmiotowego parku, który zostanie podzielony na dwie strefy. Uporządkowana już przestrzeń Parku Dąbrówki zostanie połączona z jedną ze stref projektowanego terenu. Całość ma stanowić spójną stylistycznie przestrzeń, która zastosowanymi materiałami nawiązuje również do Parku Zdrojowego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy 1 Maja. Założenie zakładało również, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z istniejącym drzewostanem i najkorzystniej wykorzystać istniejącą formę terenu.

Cały teren podzielono na dwie strefy: leśną strefę ciszy w zachodniej i północnej części oraz strefę dydaktyczną stanowiącą ogród miejski w południowej i wschodniej części terenu opracowania.

STREFA CICHA – „PARK LEŚNY”

Główne wejście do parku od strony ul. 1 Maja znajdować się będzie w północnej części i wchodzić będzie pomiędzy istniejące drzewa, które tworzą szeroki szpaler w kierunku południowym. W północnej części opracowania na osi istniejącego budynku Spółki Brackiej wskazano nową lokalizację dla Pomnika Żołnierzy Września – Obrońców Ziemi Jastrzębskiej, będzie to miejsce zadumy otoczone ścieżką oraz zielenią.

Pomiędzy istniejącym szpalerem drzew przewiduje się utworzenie głównego traktu pieszego ze schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, zakończonego skwerkiem z ozdobną zielenią, z którego serpentyną przechodzimy do strefy ogrodu miejskiego, oddzielonego od strefy leśnej naturalną „bramą” z leszczyn. W zakolach serpentyny (ścieżka z kostki brukowej) zaprojektowano nasadzenia roślinności ozdobnej. Wzdłuż ścieżki przewidziano miejsca odpoczynku z ławkami skierowanymi w kierunku jaru. Dodatkowo zaprojektowano drugą ścieżkę z kostki granitowej wraz ze schodami terenowymi, przeplatająca się ze ścieżka główną oraz ścieżki sensoryczne z płyt kamiennych stanowiące skróty w trawniku.

W terenie leśnym przed budynkiem Spółki Brackiej, po zachodniej stronie głównej alei, projektuje się ścieżki rekreacyjno-sensoryczne (nawierzchnia mineralno-żywiczna) o naturalnym wijącym się kształcie, ze schodami terenowymi oraz placykami – okrąglakami sensorycznymi. Każdy z okrąglaków zaprojektowano indywidualnie, aby wpływał na różne zmysły. Na osi budynku przewidziano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pokonanie różnicy wysokości terenu. Dodatkowo pomiędzy drzewami zaprojektowano ścieżkę sensoryczną z płyt kamiennych układanych schodkowo wzdłuż projektowanych nasadzeń. Projektuje się gatunki roślin występujące na terenach lasów i parków, co podkreśli naturalny charakter parku.

STREFA DYDAKTYCZNA – „ZACZAROWANY OGRÓD MIEJSKI”

Strefa ogrodu miejskiego obejmuje południowo-wschodnią cześć opracowania i łączy się z aleją w Parku Dąbrówka. W strefie tej zaprojektowano aleję główną z kostki betonowej stanowiącą kontynuację alei głównej w strefie leśnej oraz ogród miejski (arboretum) z licznymi nasadzeniami roślinności ozdobnej poprzecinanej ścieżkami o nawierzchni z różnych materiałów sensorycznych. Poszczególne gatunki roślin będą opisane na tabliczkach w celach dydaktycznych. W centralnej części przewidziano plac rekreacyjny z ozdobnymi pergolami porośniętymi roślinnością oraz miejscami odpoczynku. Z placu rozpościerać się będzie widok na główny ogród miejski (arboretum) ze ścieżkami sensorycznymi oraz zróżnicowaną roślinnością.

Na terenie opracowania przewiduje się stworzenie uporządkowanej i zagospodarowanej przestrzeni parkowo-leśnej umożliwiającej mieszkańcom wypoczynek na łonie natury oraz przestrzeni ogrodu miejskiego, z roślinnością ozdobną oraz ścieżkami z elementami sesnorycznymi wykorzystującymi naturalne elementy. Projekt zakłada połączenie ze sobą, poprzez projektowany teren, parku Dąbrówka oraz skweru przy budynku dawnego Sanatorium Spółki Brackiej. W tym celu zakłada się utworzenie ciągu komunikacyjnego, który zostanie wzbogacony ścieżkami o zróżnicowanej formie, elementami małej architektury oraz różnorodnymi nasadzeniami, które gatunkowo wpisują się w charakter parku oraz są powiązane z czasookresem jego powstania.

Idea:

Myślą przewodnią projektu było uwypuklenie walorów przedmiotowego parku, który zostanie podzielony na dwie strefy. Uporządkowana już przestrzeń Parku Dąbrówki zostanie połączona z jedną ze stref projektowanego terenu. Całość ma stanowić spójną stylistycznie przestrzeń, która zastosowanymi materiałami nawiązuje również do Parku Zdrojowego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy 1 Maja. Założenie zakładało również, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z istniejącym drzewostanem i najkorzystniej wykorzystać istniejącą formę terenu.

Cały teren podzielono na dwie strefy: leśną strefę ciszy w zachodniej i północnej części oraz strefę dydaktyczną stanowiącą ogród miejski w południowej i wschodniej części terenu opracowania.

STREFA CICHA – „PARK LEŚNY”

Główne wejście do parku od strony ul. 1 Maja znajdować się będzie w północnej części i wchodzić będzie pomiędzy istniejące drzewa, które tworzą szeroki szpaler w kierunku południowym. W północnej części opracowania na osi istniejącego budynku Spółki Brackiej wskazano nową lokalizację dla Pomnika Żołnierzy Września – Obrońców Ziemi Jastrzębskiej, będzie to miejsce zadumy otoczone ścieżką oraz zielenią.

Pomiędzy istniejącym szpalerem drzew przewiduje się utworzenie głównego traktu pieszego ze schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, zakończonego skwerkiem z ozdobną zielenią, z którego serpentyną przechodzimy do strefy ogrodu miejskiego, oddzielonego od strefy leśnej naturalną „bramą” z leszczyn. W zakolach serpentyny (ścieżka z kostki brukowej) zaprojektowano nasadzenia roślinności ozdobnej. Wzdłuż ścieżki przewidziano miejsca odpoczynku z ławkami skierowanymi w kierunku jaru. Dodatkowo zaprojektowano drugą ścieżkę z kostki granitowej wraz ze schodami terenowymi, przeplatająca się ze ścieżka główną oraz ścieżki sensoryczne z płyt kamiennych stanowiące skróty w trawniku.

W terenie leśnym przed budynkiem Spółki Brackiej, po zachodniej stronie głównej alei, projektuje się ścieżki rekreacyjno-sensoryczne (nawierzchnia mineralno-żywiczna) o naturalnym wijącym się kształcie, ze schodami terenowymi oraz placykami – okrąglakami sensorycznymi. Każdy z okrąglaków zaprojektowano indywidualnie, aby wpływał na różne zmysły. Na osi budynku przewidziano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pokonanie różnicy wysokości terenu. Dodatkowo pomiędzy drzewami zaprojektowano ścieżkę sensoryczną z płyt kamiennych układanych schodkowo wzdłuż projektowanych nasadzeń. Projektuje się gatunki roślin występujące na terenach lasów i parków, co podkreśli naturalny charakter parku.

STREFA DYDAKTYCZNA – „ZACZAROWANY OGRÓD MIEJSKI”

Strefa ogrodu miejskiego obejmuje południowo-wschodnią cześć opracowania i łączy się z aleją w Parku Dąbrówka. W strefie tej zaprojektowano aleję główną z kostki betonowej stanowiącą kontynuację alei głównej w strefie leśnej oraz ogród miejski (arboretum) z licznymi nasadzeniami roślinności ozdobnej poprzecinanej ścieżkami o nawierzchni z różnych materiałów sensorycznych. Poszczególne gatunki roślin będą opisane na tabliczkach w celach dydaktycznych. W centralnej części przewidziano plac rekreacyjny z ozdobnymi pergolami porośniętymi roślinnością oraz miejscami odpoczynku. Z placu rozpościerać się będzie widok na główny ogród miejski (arboretum) ze ścieżkami sensorycznymi oraz zróżnicowaną roślinnością.

Na terenie opracowania przewiduje się stworzenie uporządkowanej i zagospodarowanej przestrzeni parkowo-leśnej umożliwiającej mieszkańcom wypoczynek na łonie natury oraz przestrzeni ogrodu miejskiego, z roślinnością ozdobną oraz ścieżkami z elementami sesnorycznymi wykorzystującymi naturalne elementy. Projekt zakłada połączenie ze sobą, poprzez projektowany teren, parku Dąbrówka oraz skweru przy budynku dawnego Sanatorium Spółki Brackiej. W tym celu zakłada się utworzenie ciągu komunikacyjnego, który zostanie wzbogacony ścieżkami o zróżnicowanej formie, elementami małej architektury oraz różnorodnymi nasadzeniami, które gatunkowo wpisują się w charakter parku oraz są powiązane z czasookresem jego powstania.

Idea:

Myślą przewodnią projektu było uwypuklenie walorów przedmiotowego parku, który zostanie podzielony na dwie strefy. Uporządkowana już przestrzeń Parku Dąbrówki zostanie połączona z jedną ze stref projektowanego terenu. Całość ma stanowić spójną stylistycznie przestrzeń, która zastosowanymi materiałami nawiązuje również do Parku Zdrojowego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy 1 Maja. Założenie zakładało również, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z istniejącym drzewostanem i najkorzystniej wykorzystać istniejącą formę terenu.

Cały teren podzielono na dwie strefy: leśną strefę ciszy w zachodniej i północnej części oraz strefę dydaktyczną stanowiącą ogród miejski w południowej i wschodniej części terenu opracowania.

STREFA CICHA – „PARK LEŚNY”

Główne wejście do parku od strony ul. 1 Maja znajdować się będzie w północnej części i wchodzić będzie pomiędzy istniejące drzewa, które tworzą szeroki szpaler w kierunku południowym. W północnej części opracowania na osi istniejącego budynku Spółki Brackiej wskazano nową lokalizację dla Pomnika Żołnierzy Września – Obrońców Ziemi Jastrzębskiej, będzie to miejsce zadumy otoczone ścieżką oraz zielenią.

Pomiędzy istniejącym szpalerem drzew przewiduje się utworzenie głównego traktu pieszego ze schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, zakończonego skwerkiem z ozdobną zielenią, z którego serpentyną przechodzimy do strefy ogrodu miejskiego, oddzielonego od strefy leśnej naturalną „bramą” z leszczyn. W zakolach serpentyny (ścieżka z kostki brukowej) zaprojektowano nasadzenia roślinności ozdobnej. Wzdłuż ścieżki przewidziano miejsca odpoczynku z ławkami skierowanymi w kierunku jaru. Dodatkowo zaprojektowano drugą ścieżkę z kostki granitowej wraz ze schodami terenowymi, przeplatająca się ze ścieżka główną oraz ścieżki sensoryczne z płyt kamiennych stanowiące skróty w trawniku.

W terenie leśnym przed budynkiem Spółki Brackiej, po zachodniej stronie głównej alei, projektuje się ścieżki rekreacyjno-sensoryczne (nawierzchnia mineralno-żywiczna) o naturalnym wijącym się kształcie, ze schodami terenowymi oraz placykami – okrąglakami sensorycznymi. Każdy z okrąglaków zaprojektowano indywidualnie, aby wpływał na różne zmysły. Na osi budynku przewidziano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pokonanie różnicy wysokości terenu. Dodatkowo pomiędzy drzewami zaprojektowano ścieżkę sensoryczną z płyt kamiennych układanych schodkowo wzdłuż projektowanych nasadzeń. Projektuje się gatunki roślin występujące na terenach lasów i parków, co podkreśli naturalny charakter parku.

STREFA DYDAKTYCZNA – „ZACZAROWANY OGRÓD MIEJSKI”

Strefa ogrodu miejskiego obejmuje południowo-wschodnią cześć opracowania i łączy się z aleją w Parku Dąbrówka. W strefie tej zaprojektowano aleję główną z kostki betonowej stanowiącą kontynuację alei głównej w strefie leśnej oraz ogród miejski (arboretum) z licznymi nasadzeniami roślinności ozdobnej poprzecinanej ścieżkami o nawierzchni z różnych materiałów sensorycznych. Poszczególne gatunki roślin będą opisane na tabliczkach w celach dydaktycznych. W centralnej części przewidziano plac rekreacyjny z ozdobnymi pergolami porośniętymi roślinnością oraz miejscami odpoczynku. Z placu rozpościerać się będzie widok na główny ogród miejski (arboretum) ze ścieżkami sensorycznymi oraz zróżnicowaną roślinnością.

Na terenie opracowania przewiduje się stworzenie uporządkowanej i zagospodarowanej przestrzeni parkowo-leśnej umożliwiającej mieszkańcom wypoczynek na łonie natury oraz przestrzeni ogrodu miejskiego, z roślinnością ozdobną oraz ścieżkami z elementami sesnorycznymi wykorzystującymi naturalne elementy. Projekt zakłada połączenie ze sobą, poprzez projektowany teren, parku Dąbrówka oraz skweru przy budynku dawnego Sanatorium Spółki Brackiej. W tym celu zakłada się utworzenie ciągu komunikacyjnego, który zostanie wzbogacony ścieżkami o zróżnicowanej formie, elementami małej architektury oraz różnorodnymi nasadzeniami, które gatunkowo wpisują się w charakter parku oraz są powiązane z czasookresem jego powstania.

Idea:

Myślą przewodnią projektu było uwypuklenie walorów przedmiotowego parku, który zostanie podzielony na dwie strefy. Uporządkowana już przestrzeń Parku Dąbrówki zostanie połączona z jedną ze stref projektowanego terenu. Całość ma stanowić spójną stylistycznie przestrzeń, która zastosowanymi materiałami nawiązuje również do Parku Zdrojowego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy 1 Maja. Założenie zakładało również, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z istniejącym drzewostanem i najkorzystniej wykorzystać istniejącą formę terenu.

Cały teren podzielono na dwie strefy: leśną strefę ciszy w zachodniej i północnej części oraz strefę dydaktyczną stanowiącą ogród miejski w południowej i wschodniej części terenu opracowania.

STREFA CICHA – „PARK LEŚNY”

Główne wejście do parku od strony ul. 1 Maja znajdować się będzie w północnej części i wchodzić będzie pomiędzy istniejące drzewa, które tworzą szeroki szpaler w kierunku południowym. W północnej części opracowania na osi istniejącego budynku Spółki Brackiej wskazano nową lokalizację dla Pomnika Żołnierzy Września – Obrońców Ziemi Jastrzębskiej, będzie to miejsce zadumy otoczone ścieżką oraz zielenią.

Pomiędzy istniejącym szpalerem drzew przewiduje się utworzenie głównego traktu pieszego ze schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, zakończonego skwerkiem z ozdobną zielenią, z którego serpentyną przechodzimy do strefy ogrodu miejskiego, oddzielonego od strefy leśnej naturalną „bramą” z leszczyn. W zakolach serpentyny (ścieżka z kostki brukowej) zaprojektowano nasadzenia roślinności ozdobnej. Wzdłuż ścieżki przewidziano miejsca odpoczynku z ławkami skierowanymi w kierunku jaru. Dodatkowo zaprojektowano drugą ścieżkę z kostki granitowej wraz ze schodami terenowymi, przeplatająca się ze ścieżka główną oraz ścieżki sensoryczne z płyt kamiennych stanowiące skróty w trawniku.

W terenie leśnym przed budynkiem Spółki Brackiej, po zachodniej stronie głównej alei, projektuje się ścieżki rekreacyjno-sensoryczne (nawierzchnia mineralno-żywiczna) o naturalnym wijącym się kształcie, ze schodami terenowymi oraz placykami – okrąglakami sensorycznymi. Każdy z okrąglaków zaprojektowano indywidualnie, aby wpływał na różne zmysły. Na osi budynku przewidziano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pokonanie różnicy wysokości terenu. Dodatkowo pomiędzy drzewami zaprojektowano ścieżkę sensoryczną z płyt kamiennych układanych schodkowo wzdłuż projektowanych nasadzeń. Projektuje się gatunki roślin występujące na terenach lasów i parków, co podkreśli naturalny charakter parku.

STREFA DYDAKTYCZNA – „ZACZAROWANY OGRÓD MIEJSKI”

Strefa ogrodu miejskiego obejmuje południowo-wschodnią cześć opracowania i łączy się z aleją w Parku Dąbrówka. W strefie tej zaprojektowano aleję główną z kostki betonowej stanowiącą kontynuację alei głównej w strefie leśnej oraz ogród miejski (arboretum) z licznymi nasadzeniami roślinności ozdobnej poprzecinanej ścieżkami o nawierzchni z różnych materiałów sensorycznych. Poszczególne gatunki roślin będą opisane na tabliczkach w celach dydaktycznych. W centralnej części przewidziano plac rekreacyjny z ozdobnymi pergolami porośniętymi roślinnością oraz miejscami odpoczynku. Z placu rozpościerać się będzie widok na główny ogród miejski (arboretum) ze ścieżkami sensorycznymi oraz zróżnicowaną roślinnością.

Projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. Żeromskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. Żeromskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. Żeromskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. Żeromskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Typ:
Zagospodarowanie
Lokalizacja:
Jastrzębie-Zdrój
Inwestor:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Rok projektu:
2019
Powierzchnia użytkowa:
13 006 m²
Status:
W trakcie realizacji

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

Więcej podobnych

Więcej podobnych

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe