Przedszkole w Borowej

Przedszkole w Borowej

Przedszkole w Borowej

Przedszkole w Borowej

Najmniejsi użytkownicy, największe wymagania. Projekt w którym myśli się o potrzebach dzieci

Najmniejsi użytkownicy, największe wymagania. Projekt w którym myśli się o potrzebach dzieci

Budynek zaprojektowanego przedszkola to budynek niski, dwusegmentowy zaprojektowany na planie litery L, przekryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 16º. Obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem technicznym, niepodpiwniczonym. Budynek ten poprzez zastosowane rozwiązania projektowe i materiały wpisuje się w istniejące otoczenie.

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej. W budynku znajdować się będzie trzynastooddziałowe przedszkole publiczne przeznaczone dla 325 dzieci.

Budynek został podzielony funkcjonalnie z uwzględnieniem kondygnacji i dwóch „skrzydeł” budynku. Główne wejście do budynku przewidziano w jego centralnej części, od strony parkingu przedszkola. Jest ono połączone bezpośrednio z pomieszczeniami szatniowymi dla dzieci. Dodatkowo od strony południowo-zachodniej przewidziano wyjście na plac zabaw. Wyjście to będzie się odbywało poprzez wydzieloną przeciwpożarowo klatkę schodową. Z klatki tej dostępne jest bezpośrednio pomieszczenie techniczne oraz kotłownia gazowa. Na parterze, w północno-wschodnim skrzydle budynku przewidziano kuchnię wraz z całym zapleczem oraz jadalnię, połączoną (ścianką mobilną) z salą do zajęć ruchowych. Pozostałą część parteru zajmują sanitariaty ogólnodostępne oraz cztery sale dydaktyczno-wychowawcze. Każda z nich posiada oddzielne zaplecze sanitarno-magazynowe. Od strony placu zabaw przewidziano dodatkowo wc dla dzieci, dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Na piętrze, w centralnej części przewidziano pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz dziewięć sal dydaktyczno-wychowawczych, wyposażonych w zaplecze sanitarno-magazynowe. Komunikacja pionowa będzie się odbywała poprzez windę osobową, usytuowaną w centralnej części budynku oraz poprzez trzy niezależne klatki schodowe.

Budynek zaprojektowanego przedszkola to budynek niski, dwusegmentowy zaprojektowany na planie litery L, przekryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 16º. Obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem technicznym, niepodpiwniczonym. Budynek ten poprzez zastosowane rozwiązania projektowe i materiały wpisuje się w istniejące otoczenie.

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej. W budynku znajdować się będzie trzynastooddziałowe przedszkole publiczne przeznaczone dla 325 dzieci.

Budynek został podzielony funkcjonalnie z uwzględnieniem kondygnacji i dwóch „skrzydeł” budynku. Główne wejście do budynku przewidziano w jego centralnej części, od strony parkingu przedszkola. Jest ono połączone bezpośrednio z pomieszczeniami szatniowymi dla dzieci. Dodatkowo od strony południowo-zachodniej przewidziano wyjście na plac zabaw. Wyjście to będzie się odbywało poprzez wydzieloną przeciwpożarowo klatkę schodową. Z klatki tej dostępne jest bezpośrednio pomieszczenie techniczne oraz kotłownia gazowa. Na parterze, w północno-wschodnim skrzydle budynku przewidziano kuchnię wraz z całym zapleczem oraz jadalnię, połączoną (ścianką mobilną) z salą do zajęć ruchowych. Pozostałą część parteru zajmują sanitariaty ogólnodostępne oraz cztery sale dydaktyczno-wychowawcze. Każda z nich posiada oddzielne zaplecze sanitarno-magazynowe. Od strony placu zabaw przewidziano dodatkowo wc dla dzieci, dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Na piętrze, w centralnej części przewidziano pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz dziewięć sal dydaktyczno-wychowawczych, wyposażonych w zaplecze sanitarno-magazynowe. Komunikacja pionowa będzie się odbywała poprzez windę osobową, usytuowaną w centralnej części budynku oraz poprzez trzy niezależne klatki schodowe.

Budynek zaprojektowanego przedszkola to budynek niski, dwusegmentowy zaprojektowany na planie litery L, przekryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 16º. Obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem technicznym, niepodpiwniczonym. Budynek ten poprzez zastosowane rozwiązania projektowe i materiały wpisuje się w istniejące otoczenie.

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej. W budynku znajdować się będzie trzynastooddziałowe przedszkole publiczne przeznaczone dla 325 dzieci.

Budynek został podzielony funkcjonalnie z uwzględnieniem kondygnacji i dwóch „skrzydeł” budynku. Główne wejście do budynku przewidziano w jego centralnej części, od strony parkingu przedszkola. Jest ono połączone bezpośrednio z pomieszczeniami szatniowymi dla dzieci. Dodatkowo od strony południowo-zachodniej przewidziano wyjście na plac zabaw. Wyjście to będzie się odbywało poprzez wydzieloną przeciwpożarowo klatkę schodową. Z klatki tej dostępne jest bezpośrednio pomieszczenie techniczne oraz kotłownia gazowa. Na parterze, w północno-wschodnim skrzydle budynku przewidziano kuchnię wraz z całym zapleczem oraz jadalnię, połączoną (ścianką mobilną) z salą do zajęć ruchowych. Pozostałą część parteru zajmują sanitariaty ogólnodostępne oraz cztery sale dydaktyczno-wychowawcze. Każda z nich posiada oddzielne zaplecze sanitarno-magazynowe. Od strony placu zabaw przewidziano dodatkowo wc dla dzieci, dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Na piętrze, w centralnej części przewidziano pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz dziewięć sal dydaktyczno-wychowawczych, wyposażonych w zaplecze sanitarno-magazynowe. Komunikacja pionowa będzie się odbywała poprzez windę osobową, usytuowaną w centralnej części budynku oraz poprzez trzy niezależne klatki schodowe.

Budynek zaprojektowanego przedszkola to budynek niski, dwusegmentowy zaprojektowany na planie litery L, przekryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 16º. Obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem technicznym, niepodpiwniczonym. Budynek ten poprzez zastosowane rozwiązania projektowe i materiały wpisuje się w istniejące otoczenie.

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej. W budynku znajdować się będzie trzynastooddziałowe przedszkole publiczne przeznaczone dla 325 dzieci.

Budynek został podzielony funkcjonalnie z uwzględnieniem kondygnacji i dwóch „skrzydeł” budynku. Główne wejście do budynku przewidziano w jego centralnej części, od strony parkingu przedszkola. Jest ono połączone bezpośrednio z pomieszczeniami szatniowymi dla dzieci. Dodatkowo od strony południowo-zachodniej przewidziano wyjście na plac zabaw. Wyjście to będzie się odbywało poprzez wydzieloną przeciwpożarowo klatkę schodową. Z klatki tej dostępne jest bezpośrednio pomieszczenie techniczne oraz kotłownia gazowa. Na parterze, w północno-wschodnim skrzydle budynku przewidziano kuchnię wraz z całym zapleczem oraz jadalnię, połączoną (ścianką mobilną) z salą do zajęć ruchowych. Pozostałą część parteru zajmują sanitariaty ogólnodostępne oraz cztery sale dydaktyczno-wychowawcze. Każda z nich posiada oddzielne zaplecze sanitarno-magazynowe. Od strony placu zabaw przewidziano dodatkowo wc dla dzieci, dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Na piętrze, w centralnej części przewidziano pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz dziewięć sal dydaktyczno-wychowawczych, wyposażonych w zaplecze sanitarno-magazynowe. Komunikacja pionowa będzie się odbywała poprzez windę osobową, usytuowaną w centralnej części budynku oraz poprzez trzy niezależne klatki schodowe.

Projekt architektoniczno-budolwany budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz projekt wykonawczy

Projekt architektoniczno-budolwany budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz projekt wykonawczy

Projekt architektoniczno-budolwany budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz projekt wykonawczy

Projekt architektoniczno-budolwany budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz projekt wykonawczy

Typ:
Obiekty edukacyjne
Lokalizacja:
Borowa, woj. dolnośląskie
Inwestor:
Gmina Długołęka
Rok projektu:
2017
Rok realizacji:
2019
Powierzchnia użytkowa:
3 328 m²
Status:
Zrealizowany

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

Więcej podobnych

Więcej podobnych

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe