Stawy w Jastrzębiu-Zdroju

Stawy w Jastrzębiu-Zdroju

Stawy w Jastrzębiu-Zdroju

Stawy w Jastrzębiu-Zdroju

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w bliskości z naturą

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w bliskości z naturą

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, nawiązującej swoimi kształtami do naturalnych form znajdujących się na przedmiotowym terenie. W części wschodniej terenu, w miejscu istniejącego wjazdu zaprojektowano strefę wejściową oraz wjazdową na projektowaną ścieżkę pieszą i rowerową oraz wjazd na plac nawierzchni z kruszywa z miejscami postojowymi wkomponowanymi w przestrzenie pomiędzy istniejącym drzewostanem.

Przy wjeździe zlokalizowano budynek toalety publicznej (systemowy) z kabiną dostosowaną do potrzeb os. niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniem magazynowym. W strefie wejściowej, wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano place postojowych przeznaczonych dla pojazdów typu food truck, pełniących w sezonie letnim funkcję małej gastronomii. W części południowej na długości zbiornika wschodniego przewidziano ciąg pieszo-rowerowy z podziałem kolorystycznym na pasy dla poszczególnych użytkowników, zakończony pętlą dla rowerzystów oraz strefą centralną przeznaczoną dla pieszych. W pozostałej części terenu przewidziano wykonanie ścieżek spacerowych o zróżnicowanych nawierzchniach (ścieżki mineralno-kompozytowe i z kruszywa łamanego oraz nabrzeża z desek kompozytowych), umożliwiających przejście wokół obydwu zbiorników. Dodatkowo wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano mniejsze place: pd-wsch. i pd-zach. wyposażone w elementy małej architektury oraz plac wschodni wyposażony w zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach, stoliki piknikowe, siedziska i tablice informacyjno-edukacyjne. W strefie centralnej zaprojektowano plac o nawierzchni z desek kompozytowych, placyki o nawierzchniach naturalnych (trawa/ niskie byliny okrywowe/ zrębki drewniane) pełniące funkcję biologiczną oraz ścieżki/przestrzenie spacerowe o nawierzchni mineralno-kompozytowej. W środku strefy centralnej przewidziano zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach. Przedmiotowa strefa zostanie wyposażona w stoliki piknikowe z siedziskami, ławki, leżaki, tablice informacyjno-edukacyjne oraz naturalne elementy dekoracyjno-sensoryczne: pniaki i głazy ozdobne.

Na zbiorniku „W” w części wschodniej oraz pn-zach zaprojektowano pomosty widokowe o nieregularnych, opływowych kształtach oraz o zróżnicowanych poziomach, częściowo wydzielone balustradą drewnianą. Na pomoście 2 zaprojektowano siedziska z desek kompozytowych, bez oparcia, w kształcie nawiązującym do zadaszeń ze strefy centralnej. W pn-wsch narożniku zbiornika „W” fragment nabrzeża przewidziano w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych.

Na zbiorniku „Z” na brzegu południowym i zachodnim zaprojektowano pomosty dla wędkarzy prostokątne, w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych, dostępne za pośrednictwem schodów terenowych lub bezpośrednio z poziomu ścieżki. Jedno stanowisko dla wędkarzy dostosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych. Północny brzeg zbiornika „Z” przewidziano jako nabrzeże w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych. W części północnej w miejscu styku dwóch zbiorników wprowadzono niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych, z wkomponowanymi w środek istniejącymi drzewami, wyposażony w miejsca do siedzenia: ławki łukowe bez oparcia. W części zachodniej zaprojektowano niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych stanowiący poszerzenie ścieżki z kruszywa. Na całym terenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżek spacerowych zaprojektowano elementy małej architektury: ławki proste z oparciem (odwrócone w kierunku stawu) oraz kosze na śmieci. Przewidziano również oświetlenie terenu w formie latarni parkowych, niskich słupków oświetleniowych, oraz dekoracyjnego podświetlenia wiat i pomostów.

W zakresie modernizacji zbiorników wodnych przewidziano przebudowę istniejących (użytkowanych) przelewów, rozbiórkę nieużytkowanych zastawek typu „mnich” oraz wykonanie faszynowania brzegów stawów. Powyższe założenia projektowe zakładają regenerację terenów wokół zbiorników wodnych, które podkreślą ich walory krajobrazowe oraz przywrócą ich naturalną, i pierwotną funkcję przyrodniczą, która sprzyja rozwojowi bioróżnorodności.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, nawiązującej swoimi kształtami do naturalnych form znajdujących się na przedmiotowym terenie. W części wschodniej terenu, w miejscu istniejącego wjazdu zaprojektowano strefę wejściową oraz wjazdową na projektowaną ścieżkę pieszą i rowerową oraz wjazd na plac nawierzchni z kruszywa z miejscami postojowymi wkomponowanymi w przestrzenie pomiędzy istniejącym drzewostanem.

Przy wjeździe zlokalizowano budynek toalety publicznej (systemowy) z kabiną dostosowaną do potrzeb os. niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniem magazynowym. W strefie wejściowej, wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano place postojowych przeznaczonych dla pojazdów typu food truck, pełniących w sezonie letnim funkcję małej gastronomii. W części południowej na długości zbiornika wschodniego przewidziano ciąg pieszo-rowerowy z podziałem kolorystycznym na pasy dla poszczególnych użytkowników, zakończony pętlą dla rowerzystów oraz strefą centralną przeznaczoną dla pieszych. W pozostałej części terenu przewidziano wykonanie ścieżek spacerowych o zróżnicowanych nawierzchniach (ścieżki mineralno-kompozytowe i z kruszywa łamanego oraz nabrzeża z desek kompozytowych), umożliwiających przejście wokół obydwu zbiorników. Dodatkowo wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano mniejsze place: pd-wsch. i pd-zach. wyposażone w elementy małej architektury oraz plac wschodni wyposażony w zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach, stoliki piknikowe, siedziska i tablice informacyjno-edukacyjne. W strefie centralnej zaprojektowano plac o nawierzchni z desek kompozytowych, placyki o nawierzchniach naturalnych (trawa/ niskie byliny okrywowe/ zrębki drewniane) pełniące funkcję biologiczną oraz ścieżki/przestrzenie spacerowe o nawierzchni mineralno-kompozytowej. W środku strefy centralnej przewidziano zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach. Przedmiotowa strefa zostanie wyposażona w stoliki piknikowe z siedziskami, ławki, leżaki, tablice informacyjno-edukacyjne oraz naturalne elementy dekoracyjno-sensoryczne: pniaki i głazy ozdobne.

Na zbiorniku „W” w części wschodniej oraz pn-zach zaprojektowano pomosty widokowe o nieregularnych, opływowych kształtach oraz o zróżnicowanych poziomach, częściowo wydzielone balustradą drewnianą. Na pomoście 2 zaprojektowano siedziska z desek kompozytowych, bez oparcia, w kształcie nawiązującym do zadaszeń ze strefy centralnej. W pn-wsch narożniku zbiornika „W” fragment nabrzeża przewidziano w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych.

Na zbiorniku „Z” na brzegu południowym i zachodnim zaprojektowano pomosty dla wędkarzy prostokątne, w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych, dostępne za pośrednictwem schodów terenowych lub bezpośrednio z poziomu ścieżki. Jedno stanowisko dla wędkarzy dostosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych. Północny brzeg zbiornika „Z” przewidziano jako nabrzeże w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych. W części północnej w miejscu styku dwóch zbiorników wprowadzono niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych, z wkomponowanymi w środek istniejącymi drzewami, wyposażony w miejsca do siedzenia: ławki łukowe bez oparcia. W części zachodniej zaprojektowano niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych stanowiący poszerzenie ścieżki z kruszywa. Na całym terenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżek spacerowych zaprojektowano elementy małej architektury: ławki proste z oparciem (odwrócone w kierunku stawu) oraz kosze na śmieci. Przewidziano również oświetlenie terenu w formie latarni parkowych, niskich słupków oświetleniowych, oraz dekoracyjnego podświetlenia wiat i pomostów.

W zakresie modernizacji zbiorników wodnych przewidziano przebudowę istniejących (użytkowanych) przelewów, rozbiórkę nieużytkowanych zastawek typu „mnich” oraz wykonanie faszynowania brzegów stawów. Powyższe założenia projektowe zakładają regenerację terenów wokół zbiorników wodnych, które podkreślą ich walory krajobrazowe oraz przywrócą ich naturalną, i pierwotną funkcję przyrodniczą, która sprzyja rozwojowi bioróżnorodności.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, nawiązującej swoimi kształtami do naturalnych form znajdujących się na przedmiotowym terenie. W części wschodniej terenu, w miejscu istniejącego wjazdu zaprojektowano strefę wejściową oraz wjazdową na projektowaną ścieżkę pieszą i rowerową oraz wjazd na plac nawierzchni z kruszywa z miejscami postojowymi wkomponowanymi w przestrzenie pomiędzy istniejącym drzewostanem.

Przy wjeździe zlokalizowano budynek toalety publicznej (systemowy) z kabiną dostosowaną do potrzeb os. niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniem magazynowym. W strefie wejściowej, wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano place postojowych przeznaczonych dla pojazdów typu food truck, pełniących w sezonie letnim funkcję małej gastronomii. W części południowej na długości zbiornika wschodniego przewidziano ciąg pieszo-rowerowy z podziałem kolorystycznym na pasy dla poszczególnych użytkowników, zakończony pętlą dla rowerzystów oraz strefą centralną przeznaczoną dla pieszych. W pozostałej części terenu przewidziano wykonanie ścieżek spacerowych o zróżnicowanych nawierzchniach (ścieżki mineralno-kompozytowe i z kruszywa łamanego oraz nabrzeża z desek kompozytowych), umożliwiających przejście wokół obydwu zbiorników. Dodatkowo wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano mniejsze place: pd-wsch. i pd-zach. wyposażone w elementy małej architektury oraz plac wschodni wyposażony w zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach, stoliki piknikowe, siedziska i tablice informacyjno-edukacyjne. W strefie centralnej zaprojektowano plac o nawierzchni z desek kompozytowych, placyki o nawierzchniach naturalnych (trawa/ niskie byliny okrywowe/ zrębki drewniane) pełniące funkcję biologiczną oraz ścieżki/przestrzenie spacerowe o nawierzchni mineralno-kompozytowej. W środku strefy centralnej przewidziano zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach. Przedmiotowa strefa zostanie wyposażona w stoliki piknikowe z siedziskami, ławki, leżaki, tablice informacyjno-edukacyjne oraz naturalne elementy dekoracyjno-sensoryczne: pniaki i głazy ozdobne.

Na zbiorniku „W” w części wschodniej oraz pn-zach zaprojektowano pomosty widokowe o nieregularnych, opływowych kształtach oraz o zróżnicowanych poziomach, częściowo wydzielone balustradą drewnianą. Na pomoście 2 zaprojektowano siedziska z desek kompozytowych, bez oparcia, w kształcie nawiązującym do zadaszeń ze strefy centralnej. W pn-wsch narożniku zbiornika „W” fragment nabrzeża przewidziano w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych.

Na zbiorniku „Z” na brzegu południowym i zachodnim zaprojektowano pomosty dla wędkarzy prostokątne, w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych, dostępne za pośrednictwem schodów terenowych lub bezpośrednio z poziomu ścieżki. Jedno stanowisko dla wędkarzy dostosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych. Północny brzeg zbiornika „Z” przewidziano jako nabrzeże w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych. W części północnej w miejscu styku dwóch zbiorników wprowadzono niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych, z wkomponowanymi w środek istniejącymi drzewami, wyposażony w miejsca do siedzenia: ławki łukowe bez oparcia. W części zachodniej zaprojektowano niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych stanowiący poszerzenie ścieżki z kruszywa. Na całym terenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżek spacerowych zaprojektowano elementy małej architektury: ławki proste z oparciem (odwrócone w kierunku stawu) oraz kosze na śmieci. Przewidziano również oświetlenie terenu w formie latarni parkowych, niskich słupków oświetleniowych, oraz dekoracyjnego podświetlenia wiat i pomostów.

W zakresie modernizacji zbiorników wodnych przewidziano przebudowę istniejących (użytkowanych) przelewów, rozbiórkę nieużytkowanych zastawek typu „mnich” oraz wykonanie faszynowania brzegów stawów. Powyższe założenia projektowe zakładają regenerację terenów wokół zbiorników wodnych, które podkreślą ich walory krajobrazowe oraz przywrócą ich naturalną, i pierwotną funkcję przyrodniczą, która sprzyja rozwojowi bioróżnorodności.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, nawiązującej swoimi kształtami do naturalnych form znajdujących się na przedmiotowym terenie. W części wschodniej terenu, w miejscu istniejącego wjazdu zaprojektowano strefę wejściową oraz wjazdową na projektowaną ścieżkę pieszą i rowerową oraz wjazd na plac nawierzchni z kruszywa z miejscami postojowymi wkomponowanymi w przestrzenie pomiędzy istniejącym drzewostanem.

Przy wjeździe zlokalizowano budynek toalety publicznej (systemowy) z kabiną dostosowaną do potrzeb os. niepełnosprawnych oraz z pomieszczeniem magazynowym. W strefie wejściowej, wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano place postojowych przeznaczonych dla pojazdów typu food truck, pełniących w sezonie letnim funkcję małej gastronomii. W części południowej na długości zbiornika wschodniego przewidziano ciąg pieszo-rowerowy z podziałem kolorystycznym na pasy dla poszczególnych użytkowników, zakończony pętlą dla rowerzystów oraz strefą centralną przeznaczoną dla pieszych. W pozostałej części terenu przewidziano wykonanie ścieżek spacerowych o zróżnicowanych nawierzchniach (ścieżki mineralno-kompozytowe i z kruszywa łamanego oraz nabrzeża z desek kompozytowych), umożliwiających przejście wokół obydwu zbiorników. Dodatkowo wzdłuż traktu pieszo-rowerowego przewidziano mniejsze place: pd-wsch. i pd-zach. wyposażone w elementy małej architektury oraz plac wschodni wyposażony w zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach, stoliki piknikowe, siedziska i tablice informacyjno-edukacyjne. W strefie centralnej zaprojektowano plac o nawierzchni z desek kompozytowych, placyki o nawierzchniach naturalnych (trawa/ niskie byliny okrywowe/ zrębki drewniane) pełniące funkcję biologiczną oraz ścieżki/przestrzenie spacerowe o nawierzchni mineralno-kompozytowej. W środku strefy centralnej przewidziano zadaszenia (wiaty) o nieregularnych kształtach. Przedmiotowa strefa zostanie wyposażona w stoliki piknikowe z siedziskami, ławki, leżaki, tablice informacyjno-edukacyjne oraz naturalne elementy dekoracyjno-sensoryczne: pniaki i głazy ozdobne.

Na zbiorniku „W” w części wschodniej oraz pn-zach zaprojektowano pomosty widokowe o nieregularnych, opływowych kształtach oraz o zróżnicowanych poziomach, częściowo wydzielone balustradą drewnianą. Na pomoście 2 zaprojektowano siedziska z desek kompozytowych, bez oparcia, w kształcie nawiązującym do zadaszeń ze strefy centralnej. W pn-wsch narożniku zbiornika „W” fragment nabrzeża przewidziano w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych.

Na zbiorniku „Z” na brzegu południowym i zachodnim zaprojektowano pomosty dla wędkarzy prostokątne, w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych, dostępne za pośrednictwem schodów terenowych lub bezpośrednio z poziomu ścieżki. Jedno stanowisko dla wędkarzy dostosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych. Północny brzeg zbiornika „Z” przewidziano jako nabrzeże w konstrukcji drewnianej na palach i słupach, o nawierzchni z desek kompozytowych. W części północnej w miejscu styku dwóch zbiorników wprowadzono niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych, z wkomponowanymi w środek istniejącymi drzewami, wyposażony w miejsca do siedzenia: ławki łukowe bez oparcia. W części zachodniej zaprojektowano niewielki placyk o nawierzchni z desek kompozytowych stanowiący poszerzenie ścieżki z kruszywa. Na całym terenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżek spacerowych zaprojektowano elementy małej architektury: ławki proste z oparciem (odwrócone w kierunku stawu) oraz kosze na śmieci. Przewidziano również oświetlenie terenu w formie latarni parkowych, niskich słupków oświetleniowych, oraz dekoracyjnego podświetlenia wiat i pomostów.

W zakresie modernizacji zbiorników wodnych przewidziano przebudowę istniejących (użytkowanych) przelewów, rozbiórkę nieużytkowanych zastawek typu „mnich” oraz wykonanie faszynowania brzegów stawów. Powyższe założenia projektowe zakładają regenerację terenów wokół zbiorników wodnych, które podkreślą ich walory krajobrazowe oraz przywrócą ich naturalną, i pierwotną funkcję przyrodniczą, która sprzyja rozwojowi bioróżnorodności.

Zagospodarowanie terenów wokół stawów przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Zagospodarowanie terenów wokół stawów przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Zagospodarowanie terenów wokół stawów przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Zagospodarowanie terenów wokół stawów przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Typ:
Zagospodarowanie
Lokalizacja:
Jastrzębie-Zdrój
Inwestor:
Urząd Miasta Jstrzębie-Zdrój
Rok projektu:
2022
Status:
W realizacji

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

Więcej podobnych

Więcej podobnych

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe