Dom Przyrodnika

Dom Przyrodnika

Dom Przyrodnika

Dom Przyrodnika

II Nagroda Marszałka Wojewódzwa Śląśkiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczą 2021 oraz nominacja do tytułu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"
II Nagroda Marszałka Wojewódzwa Śląśkiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczą 2021 oraz nominacja do tytułu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"
II Nagroda Marszałka Wojewódzwa Śląśkiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczą 2021 oraz nominacja do tytułu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"
II Nagroda Marszałka Wojewódzwa Śląśkiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczą 2021 oraz nominacja do tytułu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"

Adaptacja starego spichleża na nową, kulturową funkcję promującą przyrodnicze dziedzictwo regionu

Adaptacja starego spichleża na nową, kulturową funkcję promującą przyrodnicze dziedzictwo regionu

Założenie

Opracowanie  obejmowało projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" oraz zagospodarowanie terenów przyległych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego w Gminie Hażlach. Założenie ma wpływać na podniesienie atrakcyjności przedmiotowych terenów oraz ułatwić dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych Gminy Hażlach.

Budynek spichlerza  znajduje się w centrum gminy Hażlach i jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Bryła budynku spichlerza, obecnie mieszcząca w swoim wnętrzu ekspozycje wystawiennicze na pierwszym piętrze i półpiętrze, wykorzystujące m.in. multimedialne formy przekazu, pozostała bez zmian. Wprowadzono za to modyfikacje elewacji (nowe otwory okienne oraz drzwi wejściowe na parterze).

Zagospodarowanie

Inspiracją w tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu był widok pól uprawnych z lotu ptaka – obraz charakterystyczny dla gminy rolniczej. Dodatkowo pola zbóż nawiązują do pierwotnej funkcji budynku spichlerza. Zagospodarowanie terenu polegało na wykonaniu nowej infrastruktury technicznej wraz z elementami małej architektury. W centralnej części zlokalizowano plac wejściowy, pełniący również funkcję rekreacyjno- wypoczynkową z miejscami do siedzenia. W północno-zachodnim narożniku powstał ogród sensoryczny, połączony z parkiem miniatur przedstawiającym obiekty zlokalizowane na transgranicznej pętli turystycznej. Po zachodniej stronie spichlerza utworzono plac łączący parking z parkiem miniatur. Pełni on funkcję letniej sceny oraz miejsca na imprezy plenerowe. Powstała także wiata rowerowa, która umożliwiła wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów dla osób chętnych do skorzystania z tej formy turystyki.

Zaadaptowanie budynku dawnego spichlerza na Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu znacząco poprawiło wizerunek i podniosło atrakcyjność turystyczną nie tylko Hażlacha, ale także całej Gminy Hażlach. Powstał nowy, ciekawy produkt turystyczny, łączący dziedzictwo architektoniczne dawnego spichlerza z bogactwem przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego. Budynek, jak i cały teren, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2022 roku materiał filmowy o tej inwestycji przygotował kanał Rzut Oka, prowadzony przez Piotra Andrzejewskiego i Pawła Pacaka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia opowieści o powstaniu tego niezwykłego budynku:

Założenie

Opracowanie  obejmowało projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" oraz zagospodarowanie terenów przyległych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego w Gminie Hażlach. Założenie ma wpływać na podniesienie atrakcyjności przedmiotowych terenów oraz ułatwić dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych Gminy Hażlach.

Budynek spichlerza  znajduje się w centrum gminy Hażlach i jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Bryła budynku spichlerza, obecnie mieszcząca w swoim wnętrzu ekspozycje wystawiennicze na pierwszym piętrze i półpiętrze, wykorzystujące m.in. multimedialne formy przekazu, pozostała bez zmian. Wprowadzono za to modyfikacje elewacji (nowe otwory okienne oraz drzwi wejściowe na parterze).

Zagospodarowanie

Inspiracją w tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu był widok pól uprawnych z lotu ptaka – obraz charakterystyczny dla gminy rolniczej. Dodatkowo pola zbóż nawiązują do pierwotnej funkcji budynku spichlerza. Zagospodarowanie terenu polegało na wykonaniu nowej infrastruktury technicznej wraz z elementami małej architektury. W centralnej części zlokalizowano plac wejściowy, pełniący również funkcję rekreacyjno- wypoczynkową z miejscami do siedzenia. W północno-zachodnim narożniku powstał ogród sensoryczny, połączony z parkiem miniatur przedstawiającym obiekty zlokalizowane na transgranicznej pętli turystycznej. Po zachodniej stronie spichlerza utworzono plac łączący parking z parkiem miniatur. Pełni on funkcję letniej sceny oraz miejsca na imprezy plenerowe. Powstała także wiata rowerowa, która umożliwiła wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów dla osób chętnych do skorzystania z tej formy turystyki.

Zaadaptowanie budynku dawnego spichlerza na Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu znacząco poprawiło wizerunek i podniosło atrakcyjność turystyczną nie tylko Hażlacha, ale także całej Gminy Hażlach. Powstał nowy, ciekawy produkt turystyczny, łączący dziedzictwo architektoniczne dawnego spichlerza z bogactwem przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego. Budynek, jak i cały teren, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2022 roku materiał filmowy o tej inwestycji przygotował kanał Rzut Oka, prowadzony przez Piotra Andrzejewskiego i Pawła Pacaka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia opowieści o powstaniu tego niezwykłego budynku:

Założenie

Opracowanie  obejmowało projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" oraz zagospodarowanie terenów przyległych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego w Gminie Hażlach. Założenie ma wpływać na podniesienie atrakcyjności przedmiotowych terenów oraz ułatwić dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych Gminy Hażlach.

Budynek spichlerza  znajduje się w centrum gminy Hażlach i jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Bryła budynku spichlerza, obecnie mieszcząca w swoim wnętrzu ekspozycje wystawiennicze na pierwszym piętrze i półpiętrze, wykorzystujące m.in. multimedialne formy przekazu, pozostała bez zmian. Wprowadzono za to modyfikacje elewacji (nowe otwory okienne oraz drzwi wejściowe na parterze).

Zagospodarowanie

Inspiracją w tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu był widok pól uprawnych z lotu ptaka – obraz charakterystyczny dla gminy rolniczej. Dodatkowo pola zbóż nawiązują do pierwotnej funkcji budynku spichlerza. Zagospodarowanie terenu polegało na wykonaniu nowej infrastruktury technicznej wraz z elementami małej architektury. W centralnej części zlokalizowano plac wejściowy, pełniący również funkcję rekreacyjno- wypoczynkową z miejscami do siedzenia. W północno-zachodnim narożniku powstał ogród sensoryczny, połączony z parkiem miniatur przedstawiającym obiekty zlokalizowane na transgranicznej pętli turystycznej. Po zachodniej stronie spichlerza utworzono plac łączący parking z parkiem miniatur. Pełni on funkcję letniej sceny oraz miejsca na imprezy plenerowe. Powstała także wiata rowerowa, która umożliwiła wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów dla osób chętnych do skorzystania z tej formy turystyki.

Zaadaptowanie budynku dawnego spichlerza na Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu znacząco poprawiło wizerunek i podniosło atrakcyjność turystyczną nie tylko Hażlacha, ale także całej Gminy Hażlach. Powstał nowy, ciekawy produkt turystyczny, łączący dziedzictwo architektoniczne dawnego spichlerza z bogactwem przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego. Budynek, jak i cały teren, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2022 roku materiał filmowy o tej inwestycji przygotował kanał Rzut Oka, prowadzony przez Piotra Andrzejewskiego i Pawła Pacaka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia opowieści o powstaniu tego niezwykłego budynku:

Założenie

Opracowanie  obejmowało projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" oraz zagospodarowanie terenów przyległych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego w Gminie Hażlach. Założenie ma wpływać na podniesienie atrakcyjności przedmiotowych terenów oraz ułatwić dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych Gminy Hażlach.

Budynek spichlerza  znajduje się w centrum gminy Hażlach i jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Bryła budynku spichlerza, obecnie mieszcząca w swoim wnętrzu ekspozycje wystawiennicze na pierwszym piętrze i półpiętrze, wykorzystujące m.in. multimedialne formy przekazu, pozostała bez zmian. Wprowadzono za to modyfikacje elewacji (nowe otwory okienne oraz drzwi wejściowe na parterze).

Zagospodarowanie

Inspiracją w tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu był widok pól uprawnych z lotu ptaka – obraz charakterystyczny dla gminy rolniczej. Dodatkowo pola zbóż nawiązują do pierwotnej funkcji budynku spichlerza. Zagospodarowanie terenu polegało na wykonaniu nowej infrastruktury technicznej wraz z elementami małej architektury. W centralnej części zlokalizowano plac wejściowy, pełniący również funkcję rekreacyjno- wypoczynkową z miejscami do siedzenia. W północno-zachodnim narożniku powstał ogród sensoryczny, połączony z parkiem miniatur przedstawiającym obiekty zlokalizowane na transgranicznej pętli turystycznej. Po zachodniej stronie spichlerza utworzono plac łączący parking z parkiem miniatur. Pełni on funkcję letniej sceny oraz miejsca na imprezy plenerowe. Powstała także wiata rowerowa, która umożliwiła wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów dla osób chętnych do skorzystania z tej formy turystyki.

Zaadaptowanie budynku dawnego spichlerza na Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu znacząco poprawiło wizerunek i podniosło atrakcyjność turystyczną nie tylko Hażlacha, ale także całej Gminy Hażlach. Powstał nowy, ciekawy produkt turystyczny, łączący dziedzictwo architektoniczne dawnego spichlerza z bogactwem przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego. Budynek, jak i cały teren, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2022 roku materiał filmowy o tej inwestycji przygotował kanał Rzut Oka, prowadzony przez Piotra Andrzejewskiego i Pawła Pacaka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia opowieści o powstaniu tego niezwykłego budynku:

Projekt adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza w gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza w gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza w gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza w gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" wraz z zagospodarowaniem terenu

Typ:
Użyteczność publiczna
Lokalizacja:
Hażlach
Inwestor:
gmina Hażlach
Rok projektu:
2017
Rok realizacji:
2021
Powierzchnia użytkowa:
352 m²
Status:
Zrealizowany

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

Więcej podobnych

Więcej podobnych

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe